Historia

EMMA Sp. z o. o. rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku. Początkowo siedziba Firmy mieściła się w Rudzie Śląskiej, następnie w Gliwicach a od 2008 roku mamy siedzibę w Cieszynie. Spółka na przełomie kilkunastu lat swej aktywności dostosowywała profil swej działalności do zmieniających się potrzeb rynku.
Do przeważającej działalności początkowo należały badania i analizy techniczne, a obecnie działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa.

 

Certyfikaty

W 2013 roku Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz BHP. Podstawowym celem polityki firmy jest dążenie do ciągłego podwyższania jakości wykonywanych usług w zakresie instalowania, napraw i konserwacji infrastruktury dla górnictwa i budownictwa oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich działaniach. Priorytet ten ma istotne znaczenie w procesie wszechstronnego rozwoju firmy oraz spełnianiu oczekiwań klientów.

 

Realizację naszej polityki zapewniamy poprzez:
- ugruntowywanie wizerunku doświadczonego, rzetelnego i terminowego wykonawcy usług,
- ciągłą poprawę jakości i bezpieczeństwa podczas wykonywania usług,
- dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu organizacyjnego i technicznego poprzez podnoszenie kwalifikacji załogi,
- optymalizację kosztów na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
- utrzymanie potwierdzenia zgodności naszego systemu zarządzania jakością i BHP z normami PN-EN ISO 9001:2009 i PN-N-18001:2004,
- rozbudowę zaplecza technicznego, poprzez wyposażanie firmy w nowoczesny sprzęt i urządzenia,
- doskonalenie działań w zakresie BHP poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym
     a także częste prowadzenie instruktaży stanowiskowych,
- zwiększenie wydajności pracy poprzez odpowiedni system motywacyjny,
- zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
- ciągłe rozpoznawanie potrzeb potencjalnych klientów w celu dostarczenia możliwie najwyższego poziomu zadowolenia ze świadczonych przez nas usług.

 

Joomla templates by a4joomla