Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:

ELEKTRONIKA-MASZYNY-MONTAŻ-AUTOMATYKA Ośrodek Pomiarów Sp. z o. o.
ul. Stawowa 71,   43-400 Cieszyn

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celu obsługi zapytań ofertowych oraz realizacji  umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania umowy o realizację usług oraz przepisów wynikających z rozliczeń podatkowych.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku nie podania danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości  złożenia oferty oraz wysłania wyceny produktu/usługi. W przypadku danych osób, które są stroną umowy lub zamówienia podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonanie obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla